מכרזים: ועד ההנהלה והנהלת קהילה

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום נלווה לדף מידע 18.10

מכרז להקמת וועד הנהלה - 18.10

מכרז לבחירת 5 נציגי ציבור להנהלת הקהילה -18.10

מצורפים:

  1. מכרז לוועד ההנהלה
  2. מכרז לנציגי ציבור להנהלת קהילה
  3. דף הסבר