ביטוח רכבים פרטיים: הצעה מביטוח חקלאי

הודעות מזכירות • כניסות

ביטוח חקלאי יצא במבצע תחילת שנה לחברי קיבוצים

לביטוח רכבים פרטיים

בהנחות משמעותיות.

שווה בדיקה.

 

רותי גלילי – ביטוח נען

   054-6741401

 

14739מבצע לרכב ינואר 2021