דרור עוזי

דפי זיכרון • כניסות

דרור עוזי

תאריך לידה: 23/10/1950
תאריך פטירה: 27/05/1978
ארץ לידה: ישראל

פיסות חיים

עוזי דרור... עוזיק שלנו...

לידתך היתה על מים רבים בביתך אשר בגנוסר על חוף הכנרת... פלמחניק קטן להורים פלמחניקים...
ובמים רבים נקטפת ונחטפת – חטף אכזרי – בטרם עת, בדמים רבים נחתם מעגל חייך...

ילד-גנוסר ובן-נען; הסתעפותך – מבית דרור ומבית ברוש... אכן – "ברוש" זקוף, אילן חסון היית,
וכולך היית "דרור" בכל ישותך, בכל הליכותיך...

שורשיך היו עמוקים במולדת, גם כאשר ראשך היה בשמים, בשירות הביטחוני ב"אל-על".
רגליך ורוחך איתנים היו על הארץ – בשדות הכותנה, בזה הבית, נען, ובזו המולדת...

הלכנו עתה – בני המשפחה הרחבה להסתעפותה – יחד עם רעיך, ידידיך וחברי ביתך – קיבוצך,
כברת דרך... צעדנו אתך ואחריך – כולנו – ואתה, בפעם הזאת לא היית בין הצועדים...

אתה, החסון, הזקוף, המוצק...

צר וכואב עד מאוד...

...לו אך לרגעים מספר ניתן לך – עוזיק שלנו – לקום,

לו אך לרגעים מספר פה יכולת עמנו לצעוד ולראות,

לא לריק העבר, כה רבים אהבוך מאוד...


אחותנו אלקה ואחינו אפרים,
יעל ועודד, מאירה ולורי,

אין ניחומים בפי, ואין ניחומים בלבי לכם ולעצמנו, ואין – אלא להתחזק ולחזק איש את
רעהו, ואח את אחיו...

יודע אני ובטוח כי אהוב נאהב את עוזיק כל הימים, כאשר אהבנוהו תמיד,
וזכור נזכרנו עד היום האחרון...

אלכס דרור