פוקס אברהם

דפי זיכרון • כניסות

פוקס אברהם

תאריך לידה: 01/12/1913
תאריך פטירה: 05/04/1979
ארץ לידה: פולין
בת זוג: בלהה (לימים: מניס)
בת זוג: אהובה פוקס

פיסות חיים

דברים על קברו
כבדה עלינו יד הגורל. השבוע אנו מלווים שלושה מחברינו, ראשוני חברינו, שותפים בהקמת
יסודות הבית הזה, איש איש בחלקו, שהלכו בטרם עת.

ניצבים אנו כאן, במשפחה הקרובה והרחבה, ידידים וחברים מכל חלקי הארץ, חברי ובני נען –
ונפרדים מאברהם בדרכו האחרונה, דרך שתחילתה לפני 65 שנה בעיירה בפולין.

אברהם נולד ב-1 לדצמבר 1913 בעיירה לובומל, בפלך ווהלין שבמזרח פולין, לאביו משה,
שהיה סוחר-יערות, ולאמו פרידה, כבן הבכור למשפחה בת חמישה ילדים. (משפחה אשר
נספתה כולה בשואה, פרט לאמו שנפטרה זמן קצר לאחר עליית אברהם ארצה).

בילדותו למד ב"חדר" ולאחר מכן בבית ספר פולני. היה בתנועת נוער ציונית, ובגיל שמונה-עשרה
הצטרף לתנועת "החלוץ" ועלה ארצה ב-1935.

בשנתיים הראשונות עבד כפועל בניין במושבה רחובות, ובשנת 1937 הגיע לנען כמועמד
ולאחר מכן כחבר.

עבד בפלחה, בגן הירק הגדול, היה עוזר לנהג ("סקנד-דרייבר") בקואופרטיב "התנועה".
השתתף בסמינר לריכוז משק של הקיבוץ המאוחד בעין-חרוד.

את פעילותו הציבורית התחיל כמרכז קניות, וכעבור כמה שנים נבחר לגזבר המשק וכחבר המזכירות,
ובתפקיד זה שירת לסירוגין כעשרים שנה. במשך תקופה זו גויס לתקופת חמש שנים כגזבר מפעל הבנייה
של הקיבוץ המאוחד.
בשש שנותיו האחרונות מילא את תפקיד הגזבר בקואופרטיב להובלה של "התנועה".

*

- אברהם היה במהותו ש"ץ – שליח-ציבור נאמן, בכל תפקידיו הציבוריים.
- שנים רבות עסק בתפקיד המוגדר "שחתימתו מחייבת כלפי-חוץ" בעמידה בשער. אולם אברהם
ראה גם את חתימתו כמחייבת כלפי פנים, עם הפנים לחבר.
ניכר בתוכנו כאיש מעשה וארגון. תורת הקיבוץ שלו היתה תורת-הישגים הניתנים להגשמה,
בבחינת "וחיית בה".
- אזכור אותו כחבר פעיל ומארגן - החל מסידור מתבן החציר בליל-ירח, לעת גיוס;
- ארגון חדר האכילה והאולם ל"ליל הסדר", במשך שנים רבות;
- וכפעיל ומארגן את הבחירות באזור נען – איש תנועה;
- אזכור אותו כאדם שאכפת לו, נמרץ ותוסס, מלא חכמת חיים.
- אזכור אותו כאיש משפחה חם ואוהב.

היום אנו נפרדים מגופך, אולם אנו מבקשים כי רוחך החברית תשרה בתוכנו לעד.

מנחם רוסק