שיבושים בחשמל - עבודות תשתית בשכונת דקלים ובחטיבה

אשכול בינוי • כניסות

בשכונת דקלים + חטיבה - ביום חמישי 23/5/19 ייתכנו שיבושים באספקת החשמל עקב עבודות תשתית והחלפת מוני חשמל.