ממנהלת הדיור: בדיקת נתונים - חשוב

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פרסום רשימת חברים 2003-2007

 

לחברים שלום

 

מצורפת רשימת החברים שהתקבלו לחברות בין 18/01/2003 ל-27/03/2007.

  1. המופעים ברשימה הצטרפו לרשימת החברים שהיו עד 2003 ברשימת הפרוגרמה שנמסרה לרמ"י
  2. עבור רשימה מאוחדת זאת של חברים היום הקובע לתנאי השיוך מול רמ"י הוא 27/3/2007.
  3. החברים הנמצאים ברשימה זכאים לתנאים מקילים של תשלומי השיוך. ויתכן שגם להיתרי בניה בתנאים נוחים יותר.

 

שימו לב:

בגלל חשיבות הנושא אתם מתבקשים לבדוק שהרשימה תואמת את מעמדכם בנען בין 18/1/2003 ל- 27/3/2007

במקרה של אי התאמה יש ליצור קשר עם מנהלת הדיור.