מדידות בקיבוץ: מי מה למה וכמה

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים

אחת לחמש שנים מבצעת המועצה מדידות ביישובים. המדידה האחרונה בנען נרשמה ב-2013.

השבוע יתחילו מדידות בשכונות המגורים. המודדים יעברו בליווי נציג מטעם הקיבוץ וימדדו חיצונית, ללא כניסה לבתים.

השכונה הראשונה: שכ' כדורגל.

 

בתום המדידות ולאחר עיבודן יקבל כל בית אב תשריט ופירוט גודל הבית לחיוב.

בהמשך ניתן יהיה להיפגש עם החברה לבירורים והסתייגויות בנוגע למדידה.

אנו נערכים לכך שהחל משנת 2021 יבוצעו תשלומי הארנונה של החברים ישירות מול המועצה.

 

  • במקביל למדידות מטעם המועצה החלו היום מדידות נוספות לטובת תיק השיוך.