הפרויקט הסולארי: התחלנו בהחלפת הגגות

הודעות מזכירות • כניסות

בשעה טובה יצאנו לדרך עם פרויקט התקנת מערכות סולאריות על גגות, שאושר באסיפה ובקלפי באוגוסט.

בשלב הראשון מבוצעות עבודות להחלפת גגות האסבסט במבני הציבור שסומנו לפרויקט. בהמשך יותקנו עליהם המערכות.

השבוע התחלנו בהחלפת גג באחד ממבני המפעל, עבודת הפירוק תימשך גם מחר, יום ג'.

עבודות פינוי האסבסט מבוצעות על ידי קבלן מוסמך בהתאם לתקנים של המשרד לאיכות הסביבה.

אנו נפרסם הודעה על עבודות פירוק לפני ביצוען.

 

תודה על הסבלנות ובהצלחה לכולנו.

ניב רונן