תקציבים: חודש מאי

הודעות מזכירות • כניסות

דוחות התקציב נשלחים כעת במייל.

חברים שמקבלים בתאי הדואר – יקבלו מחר בבוקר.

 

שבוע טוב