קלקר

♻️ הפרדת פסולת • כניסות

👈 קלקר זורקים לפח הירוק (הפח המיועד לאשפה ביתית רגילה), במידה ומדובר בכמויות קלקר גדולות יש לפנות בצורה מסודרת לפסולת בניין.

❗️ שימו לב: אסור להשליך קלקר לקרטוניות, יש לרוקן קרטונים מכל תכולת הקלקרים שבתוכם ולהשליך את הקלקר לפח הירוק.

❗️ חשוב להדגיש: כיום לא ניתן למחזר קלקלר בישראל ולכן יש למזער ככל הניתן את השימוש בחומר זה.