לקראת אסיפה: נוסח מעודכן לקלפי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

טופס קלפי שיוך 7.2

מצורף נוסח טופס ההצבעה לקלפי לאחר שינוי,

כפי שיוצג לאישור האסיפה הערב, 30.1.