שיבושים בכבלים עקב עבודות תחזוקה צפי לסיום שעתיים

אשכול תשתיות • 28/10/2019 כניסות

שיבושים בכבלים עקב עבודות תחזוקה צפי לסיום שעתיים