שיבושים בכבלים עקב עבודות תחזוקה צפי לסיום שעתיים

אשכול בינוי • כניסות

שיבושים בכבלים עקב עבודות תחזוקה צפי לסיום שעתיים