רענון הנחיות לטיפול בפסולת גושית ופסולת בניין בקיבוץ נען

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

השלכת פסולת גושית ובניין למייל - יוני 2019

לכל חברי ותושבי נען שלום רב,


בימים אלה אנו מרעננים את ההנחיות הנוגעות לפינוי פסולת גושית ופסולת בניין בנען כך שיתאימו לדרישות הסביבתיות המקובלות בארץ וכדי לתחום את פעילות ענפי החצר בנדון לימים ושעות מוגדרות.

ההנחיות המעודכנות מצורפות למייל זה 
אנא קראו אותן בעיון והקפידו עליהן.
בשאלות ניתן לפנות למשרד אשכול הבינוי והתשתיות בטל' 2842 בשעות הפעילות 08:00-16:00  

סופ"ש נעים ושבת שלום,

איציק ליבמן, מנהל אשכול בינוי ותשתיות