אסיפה הערב: 20:00 במועדון בנושאים: 1. דוחות כספיים 2020. 2. ...

הודעות מזכירות • כניסות

אסיפה הערב: 20:00 במועדון
בנושאים: 1. דוחות כספיים 2020. 2. מאגר

לצופים מהבית: ערוץ 900 לשירותכם