ועדת חינוך ציבורית - לאחר אסיפה ולפני קלפי

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

ועדת חינוך ציבורית לאחר אסיפה מיום 19.3

לחברים שלום,

 

מצורף חומר בנושא הקמת "ועדת חינוך ציבורית" כפי שהוצג ונדון באסיפה אתמול, 19/3.

בהתאם להחלטת האסיפה, אושרה העברת ההצעה להכרעה בקלפי,

וזאת באם לא יוגשו הסתייגויות מהותיות בתוך שבוע מיום הפרסום.

 

בברכה,

שרון, חמוטל ודלית