שכונות מדליקות

תרבות • 5/12/2021 כניסות

תזכורת, הסרט: "שכונות מדליקות" משודר לנוחיות הציבור בערוץ הנעני, ערוץ 900 היום ומחר
https://vimeo.com/641890583