פסל חדש

הודעות מזכירות • כניסות

באזור גן ההנצחה הוצב אתמול זמנית פסל שתרמו בני משפחת הלוי, בניהם של פנינה ושמריהו הלוי ז"ל, מראשוני נען.

לאחר שצוות פסלים מטעם ועדת יישוב יקבע את מיקומו הסופי, הוא ישופץ בידי הפסלת שוש הלוי ונוכל להציבו במקום הקבע שלו.

צוות פסלים