הנחות חשמל לזכאים - עדכון

בריאות ורווחה • 26/2/2020 כניסות

הנחות בחשמל לזכאים: החל משנת 2020, חברים הזכאים להנחה בחשמל יקבלו את ההנחה מידי חודש בחשבון החשמל ולא תינתן יותר הנחה רטרואקטיבית אחת לחצי שנה.

ההנחה תופיע בשורת זיכויים שונים בחשבון החשמל ותעבור אוטומטית עם החיוב לדף התקציב. חשבון ינואר יתוקן בהתאם וישלח מחדש יחד עם החשבונות של חודש פברואר.

האם אני זכאי להנחה בחשמל? ניתן לראות את רשימת הזכאים להנחה באתר חברת החשמל (בין האוכלוסיות הזכאיות: ניצולי שואה, זכאים  לגמלת ילד נכה/ לקצבת זקנה לנכה/ שירותים מיוחדים/ גמלת סיעוד רמה 5 ו-6 ועוד).

לבירורים נוספים ניתן לפנות ליעל, מזכירת אשכול הבריאות בטל'  052-5792127