עדכונים מהבריכה - 1. בריכת הפעוטות חוזרת כעת לפעילות, מוזמני ...

בריכה • 14/9/2021 כניסות

עדכונים מהבריכה -
1. בריכת הפעוטות חוזרת כעת לפעילות, מוזמנים להגיע היום להתרחץ.

2. ועדת החוקה בכנסה אישרה היום את ביטול התו הירוק בבריכות השיחה הפתוחות 😀 ולכן אין צורך בבדיקות קורונה לילדים‼
בשל כך לא יתקיימו היום בדיקות קורונה❗

3. עדין קיימת דליפת מים מהבריכה הגדולה ולכן המפלס נמוך. נראה שאנחנו קרובים להבין מה הבעיה. מבקשים את סבלנות המתרחצים 🙏

גבי וצוות הבריכה 🐳