ממנהלת הדיור: רשימת חברים שתועבר למנהל

דפי מידע • כניסות

קבצים מצורפים:

רשימת החברים שהתקבלו לחברות בין התאריכים 18.1.2003-27.3

לחברים שלום

בהמשך להחלטת קלפי נען (12.2.2019) על מעבר מהחלטה 751 להחלטה 1592

ולאחר שרשם האגודות השיתופיות נתן לכך את אישורו,

אנו נדרשים להעביר לרמ"י את רשימת החברים שהתקבלו לחברות בין התאריכים: 18.1.2003 ל-27.3.2007.

רשימה זו תתווסף לרשימת החברים אשר הוגשה בעבר לרמ"י (רשימת הפרוגרמה), לפי היום הקובע ב-2003.

 

הרשימה החדשה מצורפת לעיונכם ולבדיקתכם.

במידה והתקבלתם לחברות בטווח זה - נא וודאו ששמכם רשום ושלא נפלה טעות.

בכל מקרה של ספק, טעות או אי הבנה  - יש לפנות למנהלת הדיור בהקדם – עד סוף חודש יוני (30.6.2019).

 

בברכה,

מנהלת הדיור